13. Zimní setkání Czech MDS Group


pro lékařské experty z oblasti hematologie a onkohematologie, v příjemném prostředí Resortu Darovanský Dvůr – Břasy, které se uskuteční ve dnech 24. – 25. listopadu 2023.
Hlavní body programu

 24. 11. 2023  —  25. 11. 2023
 Resortu Darovanský Dvůr – Břasy

Hlavní body připravovaného programu:

  • Význam vrozených a získaných genetických mutací na vznik a průběh hematologických malignit
  • Klonální hemopoéza vznikající po cytotoxické léčbě a její význam
  • Efekt Reblozylu u časných forem MDS
  • Azacytidin + Venetoclax v léčbě pokročilých stádií MDS a AML
  • Současný náhled na SCT u nemocných s MDS
  • Nová léčiva v léčbě PNH
  • Umělá inteligence v cytomorfologii kostní dřeně
  • Morfologický kvíz
  • Novinky z 13. Mezinárodního MDS kongresu v Marseille
  • Valná hromada Czech MDS Group
26. 6. 2023