IPSS, IPSS-R skórovací systém

Mezinárodní prognosticky–skórovací systém, IPSS systém (International Prognostic Scoring System, Greenberg et al, 2002)

Prognostický skórovací systém IPSS umožňuje předpovědět agresivitu onemocnění MDS a prognózu pro pacienta. U každého pacienta je skóre určeno podle dosažených bodů, které vyplývají z vyšetření krve a kostní dřeně: počet nezralých buněk (blastů) v kostní dřeni, cytogenetický nález a počet cytopenií. Celkové skóre IPSS, které pacient dosáhne, zařadí nemocného do prognostické rizikové skupiny. Od IPSS se následně odvíjí předpoklad délky trvání onemocnění, míra rizika přechodu do akutní leukémie a léčba pacienta.

 

Prognostická hodnota

Skóre

0

0.5

1.0

1.5

2.0

Blasty v kostní dření (%)

< 5

5–10

11–20

21–30

Karyotyp*

Příznivý

Intermediarní

Nepříznivý

Počet cytopenií

0/1

2/3

* Kariotyp:
Příznivý: normální, -Y, del(5q), del(20q).
Nepříznivé: komplexní (≥ 3 abnormality) nebo abnormality chromozomu 7
Intermediární: ostatní abnormality zahrnuté v příznivých a nepříznivých změnách

Zjištěné skóre IPSS stanoví, do které z následujících rizikových skupin pacient patří:

 • Nízce riziková skupina: Skóre IPSS je 0.
 • Středně riziková skupina 1: Skóre IPSS leží mezi 0,5 až 1,0.
 • Středně riziková skupina 2: Skóre IPSS leží mezi 1,5 až 2,0.
 • Vysoce riziková skupina: Skóre IPSS je větší než 2,0.

 

WPSS systém (WHO adapted Prognostic Scoring System Malcovati et al., 2007)

V současnosti je používán ještě druhý skórovací systém – WPSS. V tomto systému je zohledněn WHO podtyp nemoci a pacientova závislost na transfuzích erytrocytů.

 

Prognostická hodnota

Skóre

0

1

2

3

WHO kategorie

RA, RARS,

5q–

RCMD, RCMD-RS

RAEB-1

RAEB-2

Karyotyp (*)

Příznivý*

Intermediární†

Nepříznivý‡

––

Transfuzní závislost †

Není

Pravidelná

––

––

 • Příznivý: normalní, -Y, del(5q), del(20q).
 • Intermediární ostatní abnormality ezahrnuté v příznivých a nepříznivých změnách
 • Nepříznivé : komplexní (≥ 3 abnormality) nebo abnormality chromozomu 7

† minimálně 1 transfuze během 8 týdnů v období 3 měsíců

Velmi nízké riziko 0 bodů
Nízké riziko 1 bod
Intermediární riziko 2 body
Vysoké riziko 3–4 body
Velmi vysoké riziko 5–6 bodů

 

Revidovaný mezinárodní prognosticky–skórovací systém, IPSS-R systém (Revised International Prognostic Scoring System Greenberg et al., 2012)

Zatím nejnovější skórovací systém byl vytvořen a publikován v roce 2012. Je zde podrobněji zohledněno cytogenetické vyšetření pacienta, nižší počet blastů ve dřeni (< 5 %) je rozdělen do dvou  skupin (≤ 2 % a 2–5 %) a z krevního obrazu se přesněji posuzuje hodnota hemoglobinu, destiček a absolutní počet neutrofilů.

 

Prognostická hodnota

Skóre

0

0.5

1

1.5

2

3

4

Karyotyp (*)

Velmi dobrý

 

Dobrý

 

Střední

Špatný

Velmi špatný

Blasty v KD (%)

≤ 2

 

>2< 5%

 

5- 10%

>10%

 

Hemoglobin

≥ 10

 

8 -< 10

< 8

 

 

 

Destičky

≥ 100

50 - 100

< 50

 

 

 

 

Absolutní počet neutrofilů

≥ 0.8

< 0.8

 

 

 

 

 

(*) Karyotyp:
Velmi dobrý:  -Y, del(11q)
Dobrý: normální, del(5q), del(12p), del(20q), dvojitá změna zahrnující del(5q)
Střední:  del(7q), +8, +19, i(17q), jiná jedna nebo dvě nezávislé změny v karyotypu
Špatný: -7, inv(3)/t(3q)/del(3q), dvojitá změna zahrnující -7/del(7q), komplexní změny se 3 změnami
Velmi špatný: Komplexní změny karyotypu  > 3 abnormality karyotypu

Na základě stanovení parametrů u pacienta určujeme 5 kategorií v rámci IPSS-R:

 • Velmi nízce riziková skupina: skóre ≤ 1,5 bodu
 • Nízce riziková skupina: skóre > 1,5–3 body
 • Středně riziková skupina: skóre > 3–4,5 bodu
 • Vysoce riziková skupina: skóre > 4,5–6 bodů
 • Velmi vysoce riziková skupina: skóre > 6 bodů