WHO klasifikace MDS a CMML

WHO klasifikace MDS (2016)

*Pokud > 15% prstencových sideroblastů a významnou erytroidní dysplázií je klasifikováno jako MDS-RS-SLD.

WHO klasifikace CMML (2016)

Typ Krev Kostní dřeň
Chronická Myelomonocytární leukemie 0
(CMML 0)
2 % blastů, Cytopenie v jedné nebo dvou řadách, Monocytóza >1·109/l, Monocytóza >10 % z počtu Leukocytů, bez Auerových tyčí <5 % Blastů, Dysplazie v >10 % buněk v 1-3 řadách, bez Auerových tyči, bez mutací BCR-ABL, PDGFR, FGFR1, PCM1-JAK2
Chronická Myelomonocytární leukemie I
(CMML I)
<5 % Blastů, Cytopenie v jedné nebo dvou řadách, Monocytóza >1·109/l, Monocytóza >10 % z počtu Leukocytů, bez Auerových tyčí <10 % Blastů, Dysplazie v >10 % buněk v 1-3 řadách, bez Auerových tyči, bez mutací BCR-ABL, PDGFR, FGFR1, PCM1-JAK2
Chronická Myelomonocytární leukemie II
(CMML II)
<20 % Blastů, Cytopenie v jedné nebo dvou řadách, Monocytóza >1·109/l, Monocytóza >10 % z počtu Leukocytů, Auerové tyče +/- <20 % Blastů, Dysplazie v >10 % buněk v 1-3 řadách, Auerové tyče +/-, bez mutací BCR-ABL, PDGFR, FGFR1, PCM1-JAK2