Vedení spolku

Výkonná rada

prof. MUDr. JAROSLAV ČERMÁK, CSc.
předseda výboru
 

doc. MUDr. ANNA JONÁŠOVÁ, Ph.D. 
místopředseda výboru
 

MUDr. LIBOR ČERVINEK, Ph.D.

MUDr. PETRA BĚLOHLÁVKOVÁ, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš STOPKA, Ph.D.

Kontrolní komise:
RNDr. MONIKA BELIČKOVÁ, Ph.D.
MUDr. LENKA WALTEROVÁ
MUDr. OLGA ČERNÁ

 

Koordinátor projektu:
MUDr. Nina DUSÍLKOVÁ